• (+84) 243 636 5101
 • (+84) 243 636 2843
 • info@tanco.vn
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Japanese
  • German
Thủy điện Lai Châu
Khách hàng EVN
Vật tư cung cấp Cung cấp thép tấm
Thời gian 01.2013 đến 12.2014
Địa điểm Lai Châu