• (+84) 243 636 5101
 • (+84) 243 636 2843
 • info@tanco.vn
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Japanese
  • German
Cầu Nhật Tân
Khách hàng Bộ Giao thông vận tải
Vật tư cung cấp Cung cấp thanh dự ứng lực, gối cầu, bu lông
Thời gian 01.2011 đến 01.2012
Địa điểm Hà Nội