• (+84) 243 636 5101
 • (+84) 243 636 2843
 • info@tanco.vn
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Japanese
  • German
Tuyển dụng Chuyên viên Nhân sự tổng hợp
Nơi làm việc:Hà Nội
Số lượng:2
Lương:Cạnh tranh
Tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Kinh doanh, Kỹ sư bán hàng
Nơi làm việc:Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Đồng Nai, Vũng Tàu
Số lượng:20
Lương:Cạnh tranh
Tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý hàng hóa
Nơi làm việc:Hà Nội, Hải Dương, Đồng Nai
Số lượng:03
Lương:Cạnh tranh
Tuyển dụng Chuyên viên Mua hàng – Xuất Nhập khẩu
Nơi làm việc:Hà Nội
Số lượng:05
Lương:Cạnh tranh
Tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Kỹ thuật
Nơi làm việc:Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Số lượng:05
Lương:Cạnh tranh