• (+84) 243 636 5101
 • (+84) 243 636 2843
 • info@tanco.vn
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Japanese
  • German

STT Phân loại Tiêu chuẩn chế tạo
1 Gối cao su ASTM
AASHTO
BS
JIS
GB
ETA…
2 Gối cao su cốt bản thép.
Gối đơn hướng: gối chậu, gối đĩa.
Gối đa hướng: gối chậu, gối đĩa.
Gối cố định: gối chậu, gối đĩa.
Gối chỏm cầu.
3 Gối con lăn dùng cho đường sắt.
4 Gối cao su chống động đất.