• (+84) 243 636 5101
 • (+84) 243 636 2843
 • info@tanco.vn
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Japanese
  • German

STT Phân loại Đường kính Tiêu chuẩn Cáp biển
1 Thép dây dự ứng lực 4mm~12mm and so on ASTM A421,ASTM A 881/ A881 M 1470MPa,1570MPa,1670MPa,1770Mpa and 1869MPa
2 Cáp dự ứng lực 9.3mm~15.7mm and so on ASTM A416, ASTM A881/A 881M,BS5896,JISG3536, ISO6934 1470Mpa, 1570MPa, 1670MPa,1770MPa
3 Thanh thép dự ứng lực 9.2mm~40mm ASTM A722,BS4486 PSB785,PSB830,PSB930