• (+84) 243 636 5101
 • (+84) 243 636 2843
 • info@tanco.vn
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Japanese
  • German

STT Phân loại Tiêu Chuẩn Mác thép
1 Thép Tròn Đốt TCVN 1651, JIS G3112,
ASTM 615/615M, BS4449…
VB 300-V, CB 400-V, CB 500-V,
SD 295A, SD 295B, SD 390,
SD490, Gr 40, Gr 60,
Gr 250, Gr 460…
2 Thép Tròn Trơn
3 Thép Cuộn