• (+84) 243 636 5101
 • (+84) 243 636 2843
 • info@tanco.vn
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Japanese
  • German

Mô tả Tiêu Chuẩn Hình Ảnh
Lập lách

GOST 19128
GOST 8193
TB/T 2342.2
GOST 11530
TB/T 2347
TB/T 2348
TB/T 564
TB/T 1495.2
TB/T 1495.3
GB/T 2626
TB/T 1495.5
JIS E1102

Bulông bắt lập lách
Bulông bắt cóc đàn hồi
Cóc đàn hồi
Tấm chặn cự ly ray S,SM
Bộ ghi ray
Đệm cao su
Tấm để chặn
Tà vẹt (bê tông, composite…)
Bánh xe lửa, trục bánh xe lửa
Phụ kiện đường dây cấp điện
Vật liệu đóng toa xe
Sửa chữa đầu máy