• (+84) 243 636 5101
 • (+84) 243 636 2843
 • info@tanco.vn
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Japanese
  • German
Dịch vụ tư vấn kĩ thuật
 • Tư vấn kĩ thuật hàng hóa
 • Bóc tách vật liệu theo bản vẽ khách hàng
 • Tư vấn về thiết bị máy
Dịch vụ Logistic
 • Khai thuế hải quan
 • Thủ tục xuất nhập khẩu
 • Tư vấn xuất nhập khẩu
 • Làm thủ tục cho hàng hóa quá cảnh đi các nước trong khu vực
 • Vận chuyển hàng hóa
Dịch vụ dự trữ riêng

TânCơ cung cấp hệ thống dữ trữ riêng cho các khách hàng có yêu cầu

Dịch vụ tài chính

TânCơ cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính... (không bao gồm tư vấn pháp luật)