• (+84) 243 636 5101
 • (+84) 243 636 2843
 • info@tanco.vn
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Japanese
  • German

Cáp lõi đồng hoặc nhôm với lớp cách điện (XLPE, PVC,…), các lớp bán dẫn, lớp kim loại bảo vệ và vỏ bọc ngoài cùng (XLPE, PVC,…),