• (+84) 243 636 5101
 • (+84) 243 636 2843
 • info@tanco.vn
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Japanese
  • German

Phân loại Tiêu chuẩn
Khe co giãn cao su bản thép ASTM
AASHTO
BS
JIS
GB
ETA
Khe co dãn dạng ray
Khe co dãn dạng răng lược
Khe co dãn liên tục