• (+84) 243 636 5101
 • (+84) 243 636 2843
 • info@tanco.vn
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Japanese
  • German

Mô tả Tiêu chuẩn Loại ray
Ray đường sắt 54E1 (UIC 54), 54E2 (UIC 54E), 54E3 (S54), 54E4, 60E1 (UIC60), 60E2 Ray Châu Âu
90ARA-A (TR45), 100RE, 115RE (TR57), 119RE, 132RE, 136RE, (TR68), 141 AB y 100ARA-B Ray Mỹ
R50 (P50), R65 (P65), P75 Ray Nga
P43, P50, P60, P75 Ray Trung Quốc