• (+84) 243 636 5101
 • (+84) 243 636 2843
 • info@tanco.vn
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Japanese
  • German
 • Ha Noi Head Quarter
 • Hai Duong Branch
 • Quang Ninh Branch
 • Hai Phong Branch
 • Ha Tinh Branch
 • Da Nang Branch
 • Nha Trang Branch
 • Dong Nai Branch
 • Ho Chi Minh Branch
 • Can Tho Branch
 • Vung Tau Branch

★ TânCơ Group: 2/61 Lac Trung, Vinh Tuy, Hai Ba Trung, Ha Noi

★ TânCơ JSC: 92 Yet Kieu, Nguyen Du, Hai Ba Trung, Ha Noi

Phone: (+84) 243 636 3856; (+84) 243 636 5101; (+84) 243 636 2414

Fax: (+84) 243 636 2843

Email: info@tanco.vn

Website: www.tanco.vn

Address: Hoang Xa Village, Cam Dien, Cam Giang, Hai Duong

Phone: (84-220) 657 6868

Fax: (84-220) 657 6868

Email: haiduong@tanco.vn

Address: No. 1327 Tran Phu, Cam Thuy, Cam Pha, Quang Ninh

Phone: (84-203) 386 8833

Fax: (84-203) 386 8877

Email: quangninh@tanco.vn

Address: Me Linh Housing Project, Tra Khe residential group, Anh Dung, Duong Kinh, Hai Phong

Phone: (84-225) 365 4322

Fax: (84-225) 375 8923

Email: haiphong@tanco.vn

★ Hop Thuan Village, Xuan Pho, Nghi Xuan, Ha Tinh

★ Ang Duong Building, block A4, Vung Ang 1 Industrial Area, Ky Thinh, Ky Anh, Ha Tinh

Phone: (84-239) 358 6686

Fax: (84-238) 352 6686

Email: nghixuan@tanco.vn

Address: 111 - 113 Le Hien Mai, Hoa Minh, Lien Chieu, Da Nang

Phone: (84-236) 369 9898

Fax: (84-236) 369 9797

Email: danang@tanco.vn

Address: No. 372 Le Hong Phong, Phuoc Long, Nha Trang, Khanh Hoa

Phone: (84-253) 388 3344

Fax: (84-253) 388 0709

Email: nhatrang@tanco.vn

Address: Hoa Viet Company Building, KP8, Long Binh, Bien Hoa, Dong Nai (TânCơ base depot)

Phone: (84-251) 882 5418

Fax: (84-251) 882 5420

Email: dongnai@tanco.vn

Address: Shophouse DH6, Sky Center Building, 5B Pho Quang, Ward 2, Tan Binh, Ho Chi Minh City (Moved from address 506/19/4 - 3/2 Street - Ward 14 - District 10)

Phone: (84-283) 863 0966; 862 6251

Fax: (84-283) 864 6458

Email: hcm@tanco.vn

Address: No. 79I Tran Phu, Cai Khe, Ninh Kieu, Can Tho City

Phone: (84-292) 391 8727

Fax: (84-292) 391 8726

Email: cantho@tanco.vn

Address: No. 95 Ngo Duc Ke, Ward 7, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province

Phone: (84-254) 354 3939; 357 3177

Fax: (84-254) 357 3177

Email: vungtau@tanco.vn

Contact Us